'Περιμένω νέα σου’
catalogue
published by Gounaropoulos-Museum, Athens
2008

<< - >>