inleiding opdrachten bronnen delftsaardewerk info-docent reflectie

 

 

 

 

Met dank aan de 'Edwin van Drecht Collection' voor het verlenen van toestemming voor het gebruik van het fotomateriaal uit het boek
'Dutch Majolika and Delftware'

 

 

 

enter webquest